Infographic Hygienisch werken klein en middelgrote roodvlees slachthuizen juli 2014 tot juli 2017

De NVWA heeft het toezicht op slachthuizen aangescherpt. De naleefmonitor geeft de naleving van de regels weer op het gebied van hygienisch werken bij de circa 164 kleine en middelgrote roodvlees slachthuizen. Daar wordt 10% van productie in Nederland geslacht. Het percentage in de grafiek geeft de mate van naleving aan.