Infographic Naleefmonitor dierenwelzijn grote roodvlees slachthuizen juli 2014 tot en met december 2016

De NVWA heeft het toezicht op slachthuizen aangescherpt. De naleefmonitor geeft de naleving van de regels weer op het gebied van dierenwelzijn bij grote roodvleesslachthuizen. Daar wordt 90% van productie in Nederland geslacht. Het percentage in de grafiek geeft de mate van naleving aan.