Ontwerpbesluit naleefmonitor slachterijen met permanent toezicht juli 2019 - juli 2020

De NVWA wil de resultaten van haar inspecties over diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid bij roodvlees slachthuizen en pluimvee slachterijen openbaar maken. Zij heeft hierover een ontwerpbesluit genomen. Belanghebbenden hebben vanaf 7 juni 2021 2 weken de tijd om te reageren op dit ontwerpbesluit.