Tabellenboek pluimvee slachterijen met permanent toezicht januari - juni 2019

Dit tabellenboek geeft gegevens weer over het aantal controlemomenten en overtredingen van de geldende wettelijke regelgeving door de individuele pluimvee slachterijen met permanent toezicht in de periode 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019.