Arbeidshygiënisch onderzoek en brief slachthuizen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een arbeidshygiënisch onderzoek laten uitvoeren om te inventariseren welke praktische verbeteringen nodig zijn om medewerkers van de NVWA en hun officiële assistenten van KDS in staat te stellen om op een veilige manier hun toezichthoudende taken in slachthuizen uit te voeren. De belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek zijn op 23 mei 2020  met alle grote pluimvee- en roodvleesslachthuizen gedeeld in een brief die de NVWA samen met de Inspectie SZW naar deze bedrijven heeft gestuurd. In de brief wijzen beide toezichthouders de bedrijven op hun verantwoordelijkheid voor een veilige werkomgeving en laten zij betrokken bedrijven weten welke maatregen de slachthuizen moeten nemen om eventuele verspreiding van het Coronavirus te voorkomen.