Inventarisatie en uitkomsten lesmateriaal invasieve exoten

In opdracht van de NVWA is in 2015 binnen het voortgezet onderwijs en mbo- en hbo-groenonderwijs onderzocht wat leerlingen leren over invasieve exoten. In deze rapportage staan de resultaten.

De uitkomsten van het onderzoek en de workshop resulteerden in de ontwikkeling van LINVEXO en 3 lessen + docentenhandleiding.