Inspectieresultaten dierenwelzijn vleeskuikens 2019

Bij een aselecte steekproef waarbij 91 van de 734 vleeskuikenbedrijven in Nederland werden gecontroleerd, werden bij 38 bedrijven (42%) fysieke of administratieve overtredingen geconstateerd. Geconstateerde overtredingen waren het niet naleven van de regels voor de hoeveelheid licht in de stallen, slechte kwaliteit van het strooisel of het houden van te veel kuikens in de stallen. Daarnaast werd  informatie over de slachtgewichten en de voetzoollaesies bij dieren niet goed bijgehouden door vleeskuikenhouders.