Inspectieresultaten dierenwelzijn schapen 2017

Bij vrijwel alle bedrijven die de NVWA heeft geïnspecteerd was het dierenwelzijn van de schapen in orde.

De NVWA heeft onder andere gekeken naar de mogelijke welzijnsrisico’s voor huisvesting, drinkwater en hittestress.