Inspectieresultaten dierenwelzijn varkens 2017

248 van de 350 welzijnsinspecties van de NVWA bij varkensbedrijven waren akkoord in 2017. Niet-nalevingen gaan vooral over het voorgeschreven dichte gedeelte van de vloer, de maximale spleetbreedte tussen roosterbalken, het hokverrijkingsmateriaal en de minimaal voorgeschreven oppervlakte voor de varkens.