Diergeneesmiddelen inspectieresultaten 2018

De NVWA voert jaarlijks diergeneesmiddeleninspecties uit op basis van projecten en meldingen. In dit document vindt u de resultaten van deze inspecties bij de diverse houders van dieren, veterinairen en vergunningplichtigen beschreven voor 2018.