Fraudebeeld diervoederketen

Dit fraudebeeld geeft inzicht in fraude en andere illegale activiteiten in de diervoederketen. Het beschrijft waar in de keten de fraude plaats-vindt en legt de omstandigheden bloot die deze illegale activiteiten mogelijk maken. Fraude in de diervoederketen kan risico’s opleveren voor voeder- en voedselveiligheid. Ook ondermijnt deze fraude (het vertrouwen in) het systeem dat is opgezet om voor die veiligheid te zorgen.