Inspectieresultaten Meldingsplicht diervoederlaboratoria

Omdat in 2013 is gebleken dat de meldingsplicht voor laboratoria onvoldoende bekend is, is in 2014 de meldwijzer voor laboratoria opgesteld en zijn de laboratoria daar schriftelijk over geïnformeerd. In 2015 en 2016 heeft de NVWA inspecties uitgevoerd naar de naleving van de meldingsplicht door laboratoria.