Hygiëneprotocol dierenartsen bij bezoek nertsenbedrijven

Dit protocol is van toepassing voor dierenartsen die een nertsenbedrijf willen bezoeken. Het protocol bevat instructies voor het gebruik van de verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen op basis van landelijke SARS-CoV-2-maatregelen.