Monitoring zoönotische Salmonella inspectieresultaten 2018

De NVWA heeft in 2018 inspecties uitgevoerd naar zoönotische Salmonella. In dit document vindt u de resultaten.