Identificatie & registratie schapen en geiten inspectieresultaten 2018

De NVWA heeft in 2018 inspecties I&R schapen en geiten uitgevoerd. In dit document vindt u de resultaten.