Identificatie & registratie runderen inspectieresultaten 2018

De NVWA heeft in 2018 inspecties I&R runderen uitgevoerd. In dit document vindt u de resultaten.