Bedrijfsinspecties inspectieresultaten mest 2018

De NVWA controleert jaarlijks op verschillende stelsels binnen de Meststoffenwet bij veehouderij bedrijven. In dit document vindt u de resultaten van 2018.