Gebiedsgericht handhaven inspectieresultaten mest 2018

De NVWA controleerde in 2018 voor het eerst in de 3 gebieden in het kader van Gebiedsgericht Handhaven (GGH). In dit document vindt u de resultaten van 2018.