Leeswijzer factsheets mest 2018

In deze leeswijzer is weergeven op welke wijze de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit invulling geeft aan de handhaving op de wet– en regelgeving van meststoffen. Deze factsheets tonen inspectieresultaten over mestprojecten uitgevoerd in 2018 en zijn voornamelijk gebaseerd op het ‘Voortgangsrapportage Handhaving en Uitvoering Mestbeleid 2018’.