Inspectieresultaten dierenvervoer 2019

Vervoerders van varkens leven de regels voor dierenvervoer het best na; vervoerders van schapen en geiten het minst. Hierbij waren meestal de papieren, zoals de transportvergunning, niet in orde. Dit blijkt uit inspecties die de NVWA in 2019 heeft uitgevoerd.