Tabel export levend vee naar België en Duitsland 2018

Tabel met per diersoort het aantal gecertificeerde zendingen en dieren naar België en Duitsland in 2018.