Register geregistreerde Portugese en Spaanse behandelaars verpakkingshout, hout en schors

De EU houdt een lijst bij van bedrijven in Spanje en Portugal die naaldhout, verpakkingshout van naaldhout en schors (bast) van naaldhout behandelen om verspreiding van het dennenhoutaaltje te voorkomen. Verpakkingshout van naaldhout moet ook van een merkteken zijn voorzien conform de mondiale standaard ISPM 15. De lijst omvat zowel operationele bedrijven als bedrijven die met behandelen zijn gestopt, omdat voor gebruikte merktekens geen einddatum geldt.