K-LV-ALDIU-00, Voorscreening

Deze procedure beschrijft de wijze waarop de Afdeling Planning onderdeel voorscreening (Vsc) en de Afdeling Certificeren op Afstand (CoA) van de NVWA de werkzaamheden uitvoeren in het kader van certificering van levende dieren en levende dierlijke producten naar EU-Lidstaten en derde landen.