Werkvoorschrift voor exportcertificering van levende runderen vanuit Nederland

Dit is een werkvoorschrift voor de Officiële Dierenarts (OD) ten behoeve van de exportcertificering van levende runderen vanuit Nederland naar EU-lidstaten en derde landen. Hierin staat specifieke informatie ten behoeve van de certificering van levende runderen vanuit Nederland naar EU-lidstaten en derde landen.