K-LV-SGIU-01 Bijlage 4 - Voorbeeld ARR/ARR verklaring Gezondheidsdienst voor Dieren

Voor alle dieren met genotype ARR/ARR kan de deelnemende schapenhouder zelf een paspoort uitdraaien via SG-online.
In deze bijlage staat een voorbeeld van een ARR/ARR verklaring van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD).

Bijlage bij K-LV-SGIU-01, Werkvoorschrift voor exportcertificering van levende schapen en geiten vanuit Nederland.