K-LV-SGIU-01 Bijlage 6.2, Fokschapen fokgeiten erkend verwaarloosbaar risico naar Denemarken, Finland, Oostenrijk, Slovenië of Zweden

Voorbeeld deel II Tracescertificaat fokschapen/fokgeiten afkomstig van bedrijven met een erkend verwaarloosbaar risico op klassieke scrapie, naar Denemarken, Finland, Oostenrijk, Slovenië of Zweden.

Bijlage bij K-LV-SGIU-01, Werkvoorschrift voor exportcertificering van levende schapen en geiten vanuit Nederland.