K-LV-SGIU-01 Bijlage 6.4, Fokschapen dubbel ARR naar lidstaten zonder een goedgekeurd scrapiebestrijdingsprogramma

Voorbeeld deel II Tracescertificaat fokschapen met dubbel ARR genotype naar lidstaten zonder een verwaarloosbaar scrapie risico of een goedgekeurd scrapiebestrijdingsprogramma.

Bijlage bij K-LV-SGIU-01, Werkvoorschrift voor exportcertificering van levende schapen en geiten vanuit Nederland.