K-LV-SGIU-01, Bijlage 6.5 fokschapen fokgeiten erkend verwaarloosbaar risico naar lidstaten zonder een goedgekeurd scrapie

Invulvoorbeeld Tracescertificaat fokschapen/fokgeiten afkomstig van bedrijven met een erkend verwaarloosbaar risico op klassieke scrapie, naar lidstaten zonder een goedgekeurd scrapiebestrijdingsprogramma.

Bijlage bij K-LV-SGIU-01, Instructie exportcertificering levende schapen en geiten.