K-LV-SGIU-01, Bijlage 6.6 fokschapen fokgeiten bijzondere rassen naar lidstaten zonder een goedgekeurd scrapiebestrijdingsprogramma

Voorbeeld deel II Tracescertificaat fokschapen en fokgeiten van bijzondere rassen naar lidstaten zonder een verwaarloosbaar scrapie risico of een goedgekeurd scrapiebestrijdingsprogramma.

Bijlage bij K-LV-SGIU-01, Instructie exportcertificering levende schapen en geiten.