Varkenssperma naar lidstaten en derde landen, algemeen

Algemene instructie voor het keuren en certificeren van varkenssperma i.v.m. export naar lidstaten en derde landen.