IB02-SPEC45 productveiligheid v5

IBO2-SPEC45 9 maart 2016.
Het specifiek interventiebeleid productveiligheid beschrijft klassenindeling en interventies voor specifieke overtredingen in het domein productveiligheid en geeft daarmee invulling aan het algemeen interventiebeleid NVWA-IB02.