China, paarden

Deze instructie geldt voor het exporteren van paarden naar China en beschrijft de voorwaarden die worden gesteld aan de invoer in China, de controles die de NVWA hiervoor moeten uitvoeren, en de gegevens die het bedrijfsleven moet aanleveren aan de NVWA.