Marokko, fokrunderen

Deze instructie geldt voor het certificeren van fokrunderen naar Marokko. De instructie beschrijft de voorwaarden die worden gesteld aan de invoer in Marokko, de controles die door de NVWA moeten worden uitgevoerd en de gegevens die het bedrijfsleven ter controle aan de NVWA moet aandragen.