Albanië, fokrunderen

Deze instructie geldt voor het exporteren van fokrunderen naar Albanië en beschrijft de voorwaarden die worden gesteld aan de invoer in Albanië, de controles die hiervoor moeten worden uitgevoerd door de NVWA, en de gegevens die het bedrijfsleven moet aanleveren aan de NVWA.