Libanon, fokrunderen

Deze instructie geldt voor het exporteren van fokrunderen naar Libanon. De instructie beschrijft de voorwaarden die gelden voor de invoer in Libanon, de controles die de NVWA hiervoor moet uitvoeren, en de gegevens die het bedrijfsleven moet aanleveren aan de NVWA.