Senegal, runderen

Deze instructie geldt voor het exporteren van runderen naar Senegal. De instructie beschrijft de voorwaarden die gelden voor de invoer in Senegal, de controles die de NVWA hiervoor moet uitvoeren, en de gegevens die het bedrijfsleven moet aanleveren aan de NVWA.