Sri Lanka, fokrunderen

Deze instructie geldt voor het exporteren van fokrunderen naar
Sri Lanka. De instructie beschrijft de voorwaarden die gelden voor de invoer in Sri Lanka, de controles die de NVWA hiervoor moet uitvoeren, en de gegevens die het bedrijfsleven moet aanleveren aan de NVWA.