Bosnië en Herzegovina, fokschapen en fokgeiten

Deze instructie geldt voor het exporteren van fokschapen en fokgeiten  naar Bosnië en Herzegovina en beschrijft de voorwaarden die worden gesteld aan de invoer in Bosnië en Herzegovina, de controles die hiervoor moeten worden uitgevoerd door de NVWA, en de gegevens die het bedrijfsleven moet aanleveren aan de NVWA.