Soedan, fokschapen en fokgeiten

Deze instructie geldt voor het exporteren van fokschapen en fokgeiten naar Soedan. De instructie beschrijft de voorwaarden die gelden voor de invoer in Soedan, de controles die de NVWA hiervoor moet uitvoeren, en de gegevens die het bedrijfsleven moet aanleveren aan de NVWA.