Verenigde Arabische Emiraten, kleine herkauwers (SGUV-18)

Deze instructie geldt voor het exporteren van kleine herkauwers naar de Verenigde Arabische Emiraten. De instructie beschrijft de voorwaarden die gelden voor de invoer in de Verenigde Arabische Emiraten, de controles die de NVWA hiervoor moet uitvoeren, en de gegevens die het bedrijfsleven moet aanleveren aan de NVWA.