Vietnam, vis

De eisen bij invoer van vis in Vietnam zijn niet vastgelegd in bindende afspraken tussen Nederland en Vietnam. Het betreft derhalve verzoekcertificering. Deze instructie geldt voor het certificeren van vis naar Vietnam.