Albanië, varkens

Deze instructie geldt voor het exporteren van varkens naar Albanië. De instructie beschrijft de voorwaarden die worden gesteld aan de invoer in Albanië, de controles die de NVWA hiervoor moeten uitvoeren, en de gegevens die het bedrijfsleven moet aanleveren aan de NVWA.