K-LV-WLZVL-01 Bijlage 3 - Vergunning voor vervoerders overeenkomstig art 11

Bijlage 3 - Vergunning voor vervoerder overeenkomstig art 11, horende bij K-LV-WLZVL-01 'Werkvoorschrift welzijn tijdens vervoer van gewervelde dieren'