K-PL-WLZ-WV-01 bijlage 3, Achtergrondinformatie wettelijke eisen gesteld aan de verschillende partijen welke betrokken zijn bij het welzijn van pluimvee en konijnen betreffende het slachten

In deze bijlage staat een toelichting op de wettelijke eisen met betrekking tot dierenwelzijn die gesteld worden aan pluimveehouder, vervoerder en de slachthuis exploitant.

Bijlage bij Werkvoorschrift toezicht op welzijn van pluimvee en konijnen in het slachthuis