K-LV-WVCA-01b3, Klinische verklaring van de bevoegde dierenarts van de erkende inrichting bedoeld in RL 2009/158/EG t.b.v. de export van fok- en gebruikspluimvee

Verklaring inzake de diergezondheid, bijlage bij K-LV-WVCA-01, Tijdelijk werkvoorschrift certificering op afstand – afdeling VKE i.v.m. uitbraak COVID-19