Beleidsregel alternatieve methode ontsmetten (slachthuis en uitsnijderij)

Deze beleidsregel stelt de voorwaarden vast voor het gebruik van andere systemen dan water van 82 °C voor het ontsmetten van gereedschap in slachthuizen en uitsnijderijen.