INV PR 03 - WV Import controles

Deze procedure beschrijft de gang van zaken m.b.t. wettelijk verplichte controles op het
moment van binnenbrengen en/ of vrijmaking van zendingen levensmiddelen (LM),
diervoeders (DV) en op productveiligheid (PV). Doel van deze procedure is te beschrijven
hoe de controle op documenten (D), op overeenstemming (O) en/of op materiƫle goederen
(M) moet worden uitgevoerd als een zending is geselecteerd op basis van de wettelijke
controleverplichting aan de buitengrens.