K-IK-INV-WV01 - Bemonstering

Dit voorschrift beschrijft de werkwijze voor medewerkers van het team Levensmiddelen voor bemonsteringen ten bate van importcontrole.