K-IK-INV-WV02 - Tegenexpertise

Dit voorschrift beschrijft hoe voor een partij levensmiddelen, diervoeder of consumentproducten bij de importcontrole een tegenexpertise wordt aangevraagd.