K-IK-INV-WV03 - Werkvoorschrift werkwijze afwijkende zending

Dit voorschrift beschrijft de werkwijze hoe een inspecteur van team LM/DV/PV handelt, nadat een uitslag niet conform is gebleken en de zending in officiële bewaring is genomen.
De exploitant kan een afwijkende zending bewerken, aanpassen (food wordt feed) (weder)exporteren, of vernietigen.
Ook wordt de werkwijze beschreven hoe de NVWA omgaat met verzoeken van de exploitant, om in Nederland de afwijkende zending te bewerken, nadat deze in een andere lidstaat afwijkend bevonden is.